Mecenas Polskiej Ekologii
Menu

O przedszkolu


Przedszkole nr 86 ma wieloletnią tradycję. Początek jego istnienia sięga wczesnych lat sześćdziesiątych. Otwarcie nastąpiło 1 kwietnia 1963 r. Pierwszą kierowniczką została pani Knopińska. Następnie obowiązki kierowania placówką objęła pani Aleksandra Karpowa. Z dniem 1 września 1974 r. dyrektorem została mgr Halina Hyhs, która przez kolejne lata upiększała i zaadaptowała kolejne piętro na sale dydaktyczne. 1 listopada 1983 r. stanowisko dyrektora powierzono mgr Małgorzacie M.Czubała, która funkcję pełniła  do dnia 31 sierpnia 2017 r. z powodu przejścia na emeryturę.

Pani Arleta Monika Kaczmarek przystąpiła do konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 86 " Tęczowy Świat" i konkurs ten wygrała. Od 1 września 2017 r. pełni zaszczytną funkcję DYREKTORA PRZEDSZKOLA. Przedszkole nr 86 - to budynek czterokondygnacyjny wraz z przylegającym dużym ogrodem, usytuowany w centrum Jeżyc w obrębie ulic: Słowackiego-Kochanowskiego-Sienkiewicza-Mickiewicza. Jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Miasto Poznań. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział,złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb , zainteresowań. Liczba dzieci w oddziale nie  przekracza 25. Sale zabaw dla dzieci wyposażone są w różnego rodzaju zabawki oraz środki dydaktyczne ,estetyczne wnętrza wzbogacają dziecięce prace plastyczne. W 1994 roku nasze przedszkole otrzymało nazwę ,,Tęczowy Świat"  "Tęczowy Świat" - to:

  • radość kolorów,
  • tajemnicza i piękna przyroda,
  • świat bajek i baśni,
  • świat cudownych dźwięków muzyki,
  • otaczająca nas rzeczywistość.

Charakterystyczne logo wyróżnia nas na tle innych placówek.  

DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ TWOJEGO DZIECKA

Pomagamy Rodzicom w zapewnieniu Ich dzieciom opieki wychowawczej, zdrowego wyżywienia i spokojnego wypoczynku.

Staramy się, aby pobyt dziecka w przedszkolu był dla niego interesujący.

Organizujemy zabawy i zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój dziecka, oraz przygotowujące Je do podjęcia nauki w szkole.

Wiemy, że sukcesy dziecka zarówno w szkole jak i w życiu, zależeć będą w znacznym stopniu od tego, w jakiej mierze od najwcześniejszych lat Jego umysł i ręka będą pobudzane do samodzielnej pracy; jak kształcona będzie Jego wyobraźnia i wrażliwość, rozwijane zainteresowania, pielęgnowana postawa twórcza, i w jakim stopniu będzie umiało kochać.

Dużo uwagi poświęcamy
zajęciom plastycznym, oraz kształtowaniu proekologicznych postaw. Działania dydaktyczne wspomagamy metodami: Weroniki Sherborne, Carla Orffa, Marii Montessorii, Batti Strauss, Klanzy czy Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej. Metody te pozwalają dziecku na zaakceptowanie samego siebie, nawiązanie łatwego kontaktu z innymi, zdobywanie doświadczeń w działaniu twórczym.

W ramach edukacji międzykulturowej
przedstawiamy bogactwo ludzkiej różnorodności na przykład etnicznej, kulturowej czy religijnej. Rozbudzamy zainteresowanie innymi kulturami, budzimy chęć poznawania i poszukiwania. Wprowadzamy najmłodszych w świat nieznany, ale bardzo interesujący pozbawiony stereotypów i uprzedzeń. Uczymy dzieci, że każdy jest inny.  Podkreślamy elementy podobne lub uniwersalne pomiędzy kulturami i wskazujemy wspólne dla nich wartości.
 
W ramach edukacji ekologicznej przekazujemy dzieciom wiedzę, która pomaga zrozumieć, jak działa świat w którym żyjemy, jak my wpływamy na niego, a on na nas.Naszym zadaniem jest dostarczenie dzieciom możliwości poznawania przyrody,poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami,dlatego oglądają,szukają, zbierają,porównują,mierzą,liczą obserwują,badają i eksperymentują - bo dzięki takim działaniom mają szansę w pełni poznać otaczający świat.
 
W  1998 roku  rada pedagogiczna zainteresowała się metodą wczesnego czytania, a że przygotowanie do czytania jest jednym z ważniejszych zadań edukacyjnych przedszkola, mającym przygotować dzieci do nauki w szkole, podjęto próbę wprowadzenia zabawy  w ,,czytanie"  już w grupie dzieci trzyletnich. W pracy z dziećmi najmłodszymi zastosowano metody ,,sojuszu metod" ( Irena Majchrzak-zabawy z imionami oraz Glenna Domanna-karty migawkowe). Ponieważ trzylatek pamięć ma znakomitą i zapamiętywanie wyrazów jako całości ,,przychodzi " dziecku bez trudu, dlatego ta metoda ma tak wspaniałe wyniki.